Oct 27, 2020   11:02 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. RNDr. Martin Knor, PhD.
Identification number: 860
University e-mail: martin.knor [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts
     
Lesson     
     
Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Wiener index in Line graph
Written by (author):
Department: Department of Mathematics and Descriptive Geometry (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Wienerov index v hranových grafoch
Summary:V tejto bakalárskej práci sa budeme venovať Wienerovmu indexu grafu, hranovým grafom a následne Wienerovým indexom týchto hranových grafov. Wienerov index je jedným z koeficientov, ktoré sú skúmané ako z pohľadu matematiky, tak aj z pohľadu iných vedných odborov. Wienerov index sa využíva v chémii na určovanie vlastností chemických zlúčenín. Vysvetlím metódu vypočítania tohto indexu. Ďalšia časť práce sa venuje hranovým grafom a ich tvorbe. V práci sú popísané teoretické procedúry, ktoré vedú k vytvoreniu programov na získanie spomínaného Wienerovho indexu a hranových grafov. Fungovanie vzniknutých programov je podrobnejšie rozpísané, kvôli lepšiemu pochopeniu. Sú otestované na príklade grafu.
Key words:
Wienerov index, hranový graf, graf, cesta

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited