12. 11. 2019  14:27 Svätopluk
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. RNDr. Martin Knor, PhD.
Identifikační číslo: 860
Univerzitní e-mail: martin.knor [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Wienerov index v hranových grafoch
Autor: Bc. Peter Rajčan
Pracoviště: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Martin Knor, PhD.
Oponent:RNDr. Ľubica Staneková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Wienerov index v hranových grafoch
Abstrakt:V tejto bakalárskej práci sa budeme venovať Wienerovmu indexu grafu, hranovým grafom a následne Wienerovým indexom týchto hranových grafov. Wienerov index je jedným z koeficientov, ktoré sú skúmané ako z pohľadu matematiky, tak aj z pohľadu iných vedných odborov. Wienerov index sa využíva v chémii na určovanie vlastností chemických zlúčenín. Vysvetlím metódu vypočítania tohto indexu. Ďalšia časť práce sa venuje hranovým grafom a ich tvorbe. V práci sú popísané teoretické procedúry, ktoré vedú k vytvoreniu programov na získanie spomínaného Wienerovho indexu a hranových grafov. Fungovanie vzniknutých programov je podrobnejšie rozpísané, kvôli lepšiemu pochopeniu. Sú otestované na príklade grafu.
Klíčová slova:Wienerov index, hranový graf, graf, cesta

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně