12. 12. 2019  4:29 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. RNDr. Martin Knor, PhD.
Identifikačné číslo: 860
Univerzitný e-mail: martin.knor [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Wienerov index v hranových grafoch
Autor: Bc. Peter Rajčan
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedúci práce: prof. RNDr. Martin Knor, PhD.
Oponent:RNDr. Ľubica Staneková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Wienerov index v hranových grafoch
Abstrakt:V tejto bakalárskej práci sa budeme venovať Wienerovmu indexu grafu, hranovým grafom a následne Wienerovým indexom týchto hranových grafov. Wienerov index je jedným z koeficientov, ktoré sú skúmané ako z pohľadu matematiky, tak aj z pohľadu iných vedných odborov. Wienerov index sa využíva v chémii na určovanie vlastností chemických zlúčenín. Vysvetlím metódu vypočítania tohto indexu. Ďalšia časť práce sa venuje hranovým grafom a ich tvorbe. V práci sú popísané teoretické procedúry, ktoré vedú k vytvoreniu programov na získanie spomínaného Wienerovho indexu a hranových grafov. Fungovanie vzniknutých programov je podrobnejšie rozpísané, kvôli lepšiemu pochopeniu. Sú otestované na príklade grafu.
Kľúčové slová:Wienerov index, hranový graf, graf, cesta

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene