Oct 22, 2020   8:32 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. RNDr. Martin Knor, PhD.
Identification number: 860
University e-mail: martin.knor [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Mathematics and Descriptive Geometry (FCE)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

     
Lesson
     
          
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Dominancia v Cayleyho digrafoch metacyklickych grup
Written by (author):
Department: Department of Mathematics and Descriptive Geometry (FCE)
Thesis supervisor: prof. RNDr. Martin Knor, PhD.
Opponent:doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Dominancia v Cayleyho digrafoch metacyklickych grup
Summary:Reverz digrafu získame, ak zmeníme orientáciu všetkých hrán v digrafe. Jeden z možných spôsobov vytvorenia metacyklických grúp je polopriamy súčin dvoch cyklických grúp. Nie je známe, či existujú také Cayleyho digrafy metacyklických grúp, ktorých dominančné číslo sa nerovná dominančnému číslu reverzu tohto digrafu. V tejto práci ukazujeme existenciu týchto digrafov. Generujúce množiny Cayleyho digrafov, ktoré majú túto vlastnosť sme hľadali pomocou tzv. silového algoritmu s využitím jazyka c. Prešetrili sme dominančné číslo a totálne dominančné číslo všetkých Cayleyho digrafov pre niektoré metacyklické grupy až do rádu 22 týchto grúp. Vytvorili sme aj grafickú aplikáciu v prostredí QT, ktorá tieto grafy vykresľuje.
Key words:
Cayleyho digrafy, metacyklické grupy, dominančné číslo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited