Oct 18, 2019   3:06 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Martin Marko
Identification number: 86230
University e-mail: xmarko [at] stuba.sk
 
2511T00  Applied Informatics I-API
FEEIT I-API-BIS den [term 3, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
Security of Information Technologies, 2nd year of study / 3rd semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Classification of Biomedical Images
Written by (author): Bc. Martin Marko
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Opponent:Ing. Slavomír Kajan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Klasifikácia biomedicínskych obrazov
Summary:Táto bakalárska práca sa zameriava na automatické metódy detekcie tvrdých a mäkkých exudátov na snímkoch očného pozadia. Práca spracováva teoretický úvod do medicínskej stránky diabetickej retinopatie, a to hlavne príznaky diabetickej retinopatie, ktoré sme schopní pozorovať na snímkoch očného pozadia. Práca ďalej spracováva možnosti detekcie v obraze. Z týchto metód sme sa rozhodli použiť v práci konvolučné neurónové siete. Práca spracováva úvod do konvolučných neurónových sietí, spôsob ich fungovania a spracovávania dát. Ďalej predstavíme náš postup detekcie exudátov, ako sme postup zlepšili z predcházadjúcich prác a akým spôsob sme vytvárali trénovacie databázy. Vypracovali sme tiež spôsob hodnotenia a prezentácie výsledkov. Sľubné výsledky a možnosti, ako ich ďalej využívať a prípadne aplikovať do praxe, sme zhodnotili v závere práce.
Key words:Konvolučné neurónové siete, CNN, diabetická retinopatia, tvrdé exudáty, mäkké exudáty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited