Feb 28, 2020   8:29 p.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Martin Müller
Identification number: 86326
University e-mail: xmullerm [at] stuba.sk
 
2387T16  Applied Mechatronics and Electromobility I-AME
FEEIT I-AME den [term 2, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 2nd semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Database and visualization system for model of warehouse system
Written by (author): Bc. Martin Müller
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Bisták, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Databázový a vizualizačný systém pre model skladového systému
Summary:Cieľom práce bolo vytvoriť databázový a vizualizačný systém pre zvolený model regálového skladového systému. Cieľ spočíval v navrhnutí a vytvorení aplikácie, v ktorej sa bude nachádzať vizuálny návrh skladového regálu, a databáz, v ktorých budú umiestnené záznamy, s ktorými aplikácia pracuje. Vo vizualizovanom regáli budú uložené súčiastky spojovacej techniky, ktoré bude možné ľubovoľne vyhľadávať. Aplikácia má umožniť prácu s databázami vytvorenými v programe MS Access. Práca sa skladá zo samotnej aplikácie vytvorenej v programe Promotic a piatich databáz. Pre každý druh súčiastok je vytvorená vlastná databáza, v rámci ktorej sa nachádza tabuľka so záznamami o súčiastkach. V aplikácii sa nachádza riadiaci panel, kde si môže obsluhujúca osoba zvoliť druh súčiastok, s ktorými chce pracovať a následne zvoliť kritérium, podľa ktorého ich chce vyhľadávať. Konkrétnu súčiastku je možné vyhľadať buď zadaním jej EAN kódu, alebo priamo zo zoznamu podľa názvu súčiastky. Po výbere súčiastky sa v regáli rozsvieti indikátor na mieste, kde sa daná súčiastka nachádza a zároveň sa zobrazí QR kód, po ktorého naskenovaní sa otvorí webová stránka so všetkými informáciami o súčiastke. Tieto informácie sú priamo zobrazené aj v samotnej aplikácii. Po odobratí súčiastok zo skladu môže skladník zadať počet kusov, ktoré zo skladu odobral, rovnako aj pri naskladnení nových súčiastok môže do aplikácie zadať ich počet. Aktuálna hodnota počtu kusov danej súčiastky sa následne automaticky aktualizuje v databáze. Všetky stanovené ciele práce boli dosiahnuté a v konečnom dôsledku navrhnutá aplikácia simuluje proces vyhľadávania a monitorovania tovaru v sklade. Význam celej práce spočíva v tom, že pri jej reálnom používaní aplikácia pomáha zvýšiť produktivitu práce zamestnancov v sklade, keďže čas potrebný na nájdenie skladovej položky je minimálny. Zároveň sa znižuje chybovosť pri výdaji tovaru, keďže miesto, z ktorého má skladník skladovú položku odobrať je svetelne označené. Aplikácia tiež pomáha monitorovať stav počtu kusov skladového materiálu podľa typu materiálu.
Key words:databázy, skladovanie, regál, vyhľadávanie, efektivita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited