23. 2. 2020  23:31 Roman, Romana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Martin Müller
Identifikačné číslo: 86326
Univerzitný e-mail: xmullerm [at] stuba.sk
 
2387T16  aplikovaná mechatronika a elektromobilita I-AME
FEI I-AME den [sem 2, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 2. semester štúdia

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Databázový a vizualizačný systém pre model skladového systému
Autor: Bc. Martin Müller
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Oponent:Ing. Pavol Bisták, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Databázový a vizualizačný systém pre model skladového systému
Abstrakt:Cieľom práce bolo vytvoriť databázový a vizualizačný systém pre zvolený model regálového skladového systému. Cieľ spočíval v navrhnutí a vytvorení aplikácie, v ktorej sa bude nachádzať vizuálny návrh skladového regálu, a databáz, v ktorých budú umiestnené záznamy, s ktorými aplikácia pracuje. Vo vizualizovanom regáli budú uložené súčiastky spojovacej techniky, ktoré bude možné ľubovoľne vyhľadávať. Aplikácia má umožniť prácu s databázami vytvorenými v programe MS Access. Práca sa skladá zo samotnej aplikácie vytvorenej v programe Promotic a piatich databáz. Pre každý druh súčiastok je vytvorená vlastná databáza, v rámci ktorej sa nachádza tabuľka so záznamami o súčiastkach. V aplikácii sa nachádza riadiaci panel, kde si môže obsluhujúca osoba zvoliť druh súčiastok, s ktorými chce pracovať a následne zvoliť kritérium, podľa ktorého ich chce vyhľadávať. Konkrétnu súčiastku je možné vyhľadať buď zadaním jej EAN kódu, alebo priamo zo zoznamu podľa názvu súčiastky. Po výbere súčiastky sa v regáli rozsvieti indikátor na mieste, kde sa daná súčiastka nachádza a zároveň sa zobrazí QR kód, po ktorého naskenovaní sa otvorí webová stránka so všetkými informáciami o súčiastke. Tieto informácie sú priamo zobrazené aj v samotnej aplikácii. Po odobratí súčiastok zo skladu môže skladník zadať počet kusov, ktoré zo skladu odobral, rovnako aj pri naskladnení nových súčiastok môže do aplikácie zadať ich počet. Aktuálna hodnota počtu kusov danej súčiastky sa následne automaticky aktualizuje v databáze. Všetky stanovené ciele práce boli dosiahnuté a v konečnom dôsledku navrhnutá aplikácia simuluje proces vyhľadávania a monitorovania tovaru v sklade. Význam celej práce spočíva v tom, že pri jej reálnom používaní aplikácia pomáha zvýšiť produktivitu práce zamestnancov v sklade, keďže čas potrebný na nájdenie skladovej položky je minimálny. Zároveň sa znižuje chybovosť pri výdaji tovaru, keďže miesto, z ktorého má skladník skladovú položku odobrať je svetelne označené. Aplikácia tiež pomáha monitorovať stav počtu kusov skladového materiálu podľa typu materiálu.
Kľúčové slová:databázy, skladovanie, regál, vyhľadávanie, efektivita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene