11. 12. 2019  14:55 Hilda
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Filip Kafka
Identifikační číslo: 86377
Univerzitní e-mail: xkafka [at] stuba.sk
 
3973T07  aplikovaná elektrotechnika I-AE
FEI I-AE pres [sem 1, roč 1]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
1. ročník / 1. semestr studia

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Meracia hlavica systému na snímanie Barkhausenovho šumu
Autor: Bc. Filip Kafka
Pracoviště: Ústav elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Meracia hlavica systému na snímanie Barkhausenovho šumu
Abstrakt:Obsahom tejto bakalárskej práce je návrh automatizovaného systému pre analýzu magnetického poľa v okolí Charpyho vzorky. Návrh systému pozostáva z návrhu jednotlivých funkčných prvkov a to hardwaru, softwaru. Na problém nahliadneme cez modelovanie magnetického poľa v softwaroch FEMM a ANSYS Maxwell®. Zistíme rozloženie magnetického poľa v okolí Charpyho vzorky a budeme schopní zostaviť meracie zariadenie, ktoré toto pole zmapuje. V závere si naše namerané údaje vyhodnotíme, vykreslíme jednotlivé grafy závislostí a porovnáme ich so simuláciami. Sústredíme sa hlavne na pokles absolútnej hodnoty vektora magnetickej indukcie v závislosti od výšky nad vzorkou. Posledným krokom bude detailná 3D mapa poľa nad vzorkou.
Klíčová slova:Magnetické pole, Automatizovaný systém merania, Charpyho vzorka, Analýza magnetického poľa

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně