23. 8. 2019  12:54 Filip
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Maár
Identifikačné číslo: 8640
Univerzitný e-mail: qmaar [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Životopis     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie technológie PLC a BPL na poskytovanie telekomunikačných služieb
Autor: Ing. Michal Maár
Pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
Oponent:doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie technológie PLC a BPL na poskytovanie telekomunikačných služieb
Abstrakt:Náplňou tejto bakalárskej práce je oboznámenie s technológiou PLC/BPL. V úvodnej časti sa práca zaoberá podrobnou analýzou technológie, opisuje komunikačný kanál ako aj nedostatky komunikačného kanála, ktorým je vedenie elektrickej energie. Ďalej je uvedený stručný historický vývoj technológie, spôsoby využitia v minulosti a v súčasnosti. Možnosti využitia technológie PLC/BPL sú spracované predovšetkým v súvislosti s poskytovaním telekomunikačných služieb. Obsah práce je zameraný najmä na využitie technológie PLC v domácnosti. Uvádza technológiu PLC/BPL ako metódu vysokorýchlostného prenosu dát. Ďalej sa zaoberá analýzou prenosových parametrov vo vytvorenej domácej sieti PLC. Súčasťou práce je aj praktická časť venovaná návrhom prístupovej siete využívajúcej rozvody elektrickej energie za účelom poskytovania internetu a IPTV v sieti PLC.
Kľúčové slová:technológia PLC a BPL, rozvody elektrickej energie, prenosová rýchlosť, domáca sieť PLC

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene