14. 10. 2019  3:02 Boris
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michal Maár
Identifikační číslo: 8640
Univerzitní e-mail: qmaar [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Životopis     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Využitie technológie PLC na poskytovanie širokopásmových telekomunikačných služieb
Autor: Ing. Michal Maár
Pracoviště: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Novotný, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie technológie PLC na poskytovanie širokopásmových telekomunikačných služieb
Abstrakt:Diplomová práca popisuje možnosti využitia elektrických rozvodov na poskytovanie telekomunikačných služieb. Zaoberá sa charakteristikou elektrického silnoprúdového vedenia ale aj podrobnému popisu technológie PLC od historického prehľadu cez štandardy až po samotné aplikovanie technológie v telekomunikačnej sieti. V práci je taktiež rozobraná problematika technológie Voice over IP so zameraním na kvalitu hlasových služieb QoS. Obsah praktickej časti práce je zameraný na prenosové vlastnosti v sieti PLC, ale aj na návrh softvérovej pobočkovej ústredne Asterisk v podnikovej sieti PLC. V rámci podnikovej siete PLC sú merané a vyhodnocované parametre kvality služby VoIP. Ďalej sa práca zaoberá návrhom zabezpečeného prepojenia dvoch podnikových sietí prostredníctvom smerovačov od spoločnosti Cisco v rámci ktorého je vyriešené prepojenie dvoch pobočkových ústrední Asterisk.
Klíčová slova:technológia PLC, rozvody elektrickej energie, prenosová rýchlosť, Quality of Service, pobočková ústredňa Asterisk, podniková sieť PLC, Voice over IP, telekomunikačný tunel

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně