21. 8. 2019  20:27 Jana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Maár
Identifikačné číslo: 8640
Univerzitný e-mail: qmaar [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Životopis     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie technológie PLC na poskytovanie širokopásmových telekomunikačných služieb
Autor: Ing. Michal Maár
Pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Novotný, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie technológie PLC na poskytovanie širokopásmových telekomunikačných služieb
Abstrakt:Diplomová práca popisuje možnosti využitia elektrických rozvodov na poskytovanie telekomunikačných služieb. Zaoberá sa charakteristikou elektrického silnoprúdového vedenia ale aj podrobnému popisu technológie PLC od historického prehľadu cez štandardy až po samotné aplikovanie technológie v telekomunikačnej sieti. V práci je taktiež rozobraná problematika technológie Voice over IP so zameraním na kvalitu hlasových služieb QoS. Obsah praktickej časti práce je zameraný na prenosové vlastnosti v sieti PLC, ale aj na návrh softvérovej pobočkovej ústredne Asterisk v podnikovej sieti PLC. V rámci podnikovej siete PLC sú merané a vyhodnocované parametre kvality služby VoIP. Ďalej sa práca zaoberá návrhom zabezpečeného prepojenia dvoch podnikových sietí prostredníctvom smerovačov od spoločnosti Cisco v rámci ktorého je vyriešené prepojenie dvoch pobočkových ústrední Asterisk.
Kľúčové slová:technológia PLC, rozvody elektrickej energie, prenosová rýchlosť, Quality of Service, pobočková ústredňa Asterisk, podniková sieť PLC, Voice over IP, telekomunikačný tunel

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene