22. 9. 2020  9:36 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. František Onderišin
Identifikačné číslo: 86618
Univerzitný e-mail: xonderisin [at] stuba.sk
 
2511T00  aplikovaná informatika I-API
FEI I-API-MSUS den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
Modelovanie a simulácia udalostných systémov, 1. ročník / 1. semester štúdia

Kontakty
     
     
Záverečná práca
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Chat aplikácia s jazykovou podporou
Autor:
Bc. František Onderišin
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Chat aplikácia s jazykovou podporou
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je oboznámenie sa s operačným systémom Android, jazykovou podporou v Android aplikáciách a programovaním aplikácií pre operačný systém Android. Získané vedomosti aplikovať pri návrhu a implementácií nášho riešenia do už existujúcej chatovej aplikácie Jaypad. V prvej kapitole sa venujeme analýze technológií, ktoré sú už použité v rámci našej aplikácii doteraz. Druhá kapitola obsahuje porovnanie dostupných možností na riešenie prekladania textu v Android aplikáciách. V tretej kapitole je popísaný návrh nášho riešenia na rozšírenie aplikácie Jaypad o jazykovú podporu v chat miestnostiach a tmavý režim. Štvrtá kapitola popisuje spôsob implementácie nášho riešenia. Výsledkom práce je plne funkčná aplikácia rozšírená o tmavý režim a jazykovú podporu.
Kľúčové slová:
Jaypad, Chat, Android, Java, Firebase

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene