Sep 20, 2019   0:56 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Patrícia Drozdová
Identification number: 86630
University e-mail: xdrozdova [at] stuba.sk
 
2908R03  Biotechnology B-BIOT
FCFT B-BIOT den [term 7, year 3]
Bachelor type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study / 7th semester of study
Study group no.: 1

Contacts     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Utilization of lipidic wastes in submerge fermentation process using Mortierella alpina
Written by (author): Patrícia Drozdová
Department: Institute of Biotechnology (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Tatiana Klempová, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Ďurčanská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Utilizácia lipidických odpadov vláknitou hubou Mortierella alpina v procese submerznej fermentácie
Summary:Cieľom práce bolo skúmanie a štúdium vláknitej huby Mortierella alpina utilizujúcej odpadové tuky živočíšneho pôvodu. Tukotvorná vláknitá huba M. alpina spracúva odpadové lipidy v procese submerzných fermentácii. Dôležitým a významným produktom procesu je kyselina arachidónová, polynenasýtená mastná kyselina. Zistili sme, že M. alpina je schopná rásť na rôznych lipofilných substrátoch a ako pozitívum pre zlepšenie podmienok kutilizácie samotného tuku sa potvrdila zvýšená teplota (25°C) najmä vďakastabilnejšej emulzii tuku v médiu a pre testovaný mikroorganizmus bol takľahšie dostupný. Najvyšší získaný výťažok kyseliny arachidónovej (586 mg/L) bol však získaný pri kultivácii pri 20°C, čo je optimálna teplota pre rast M. alpina, aj napriek horšej utilizácii odpadového tuku z média. Táto záverečná práca vznikla s podporou projektov: grant VEGA 1/0323/19 a LipofungiNo. 268305 (Norwegian Research Council).
Key words:Mortierella alpina, submerzná fermentácia, odpadový tuk, kyselina arachidónová

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited