19. 10. 2019  11:46 Kristián
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Kristína Czikhardtová
Identifikačné číslo: 86680
Univerzitný e-mail: xczikhardtova [at] stuba.sk
 
1420T11  technická chémia I-TCHEM
FCHPT I-TCHEM-FCH den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
fyzikálna chémia, 1. ročník / 1. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 52

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:EPR štúdium fotoindukovaných procesov kompozitných fotokatalyzátorov
Autor: Bc. Kristína Czikhardtová
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
Oponent:Ing. Michal Malček, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:EPR štúdium fotoindukovaných procesov kompozitných fotokatalyzátorov
Abstrakt:Bakalárska práca sa zameriava na EPR štúdium grafitického nitridu uhlíka syntetizovaného žíhaním melamínu a jeho modifikácie pripravenej chemickou exfoliáciou. EPR spektrá v tuhej fáze pri laboratórnej teplote a 100 K potvrdili zmeny v štruktúre grafitického nitridu uhlíka po úprave chemickou exfoliáciou, ktoré zlepšili jeho fotokatalytické vlastnosti. Sonifikáciou sa pripravili dvojzložkové kompozitné fotokatalyzátory z chemicky exfoliovaného grafitického nitridu uhlíka a oxidu titaničitého v rôznych hmotnostných pomeroch. EPR technikou spinových lapačov a EPR technikou eliminácie voľných radikálov sa overila schopnosť týchto fotokalyzátorov generovať reaktívne paramagnetické častice vo vodných a nevodných disperzných sústavách počas ožiarenia UV a viditeľným žiarením. Simulačnou analýzou sa identifikovali individuálne spinové adukty, pričom ich percentuálne zastúpenie a typ závisel od zloženia reakčných systémov a času expozície. Vo všetkých reakčných sústavách sa potvrdila schopnosť generovať tieto voľné radikály po ožiarení UV aj viditeľným žiarením, pričom sa ukazuje, že optimálne správanie vykazoval fotokatalyzátor, ktorý obsahuje nižší podiel grafitického nitridu uhlíka.
Kľúčové slová:grafitický nitrid uhlíka, exfoliácia, kompozitné fotokatalyzátory, oxid titaničitý, fotoindukované procesy, EPR technika spinových lapačov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene