15. 10. 2019  3:05 Terézia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Ľuboš Dráb
Identifikačné číslo: 86685
Univerzitný e-mail: xdrabl [at] stuba.sk
 
1420T11  technická chémia I-TCHEM
FCHPT I-TCHEM-OCH den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
organická chémia, 1. ročník / 1. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 53

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:DMSO metylácie heteroaromátov
Autor: Bc. Ľuboš Dráb
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Záborský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:DMSO metylácie heteroaromátov
Abstrakt:Bakalárska práca obsahuje literárnu rešerš zahrňujúcu súčasné poznatky o radikálovej metylácii (hetero)aromátov s použitím metylového radikálu generovaného pomocou Fentonovho činidla z DMSO za vzniku novej C-C väzby, vznikajúcej AdR mechanizmom, ako aj ďalšie metódy generovania metylového radikálu. Literárna rešerš taktiež zahŕňa alternatívne metylačné mechanizmy s použitím DMSO. Precedentné reakčné podmienky využívajúce DMSO, Fentonove činidlo a sírovú, resp. trifluóroctovú kyselinu, sme za účelom preskúmania možností syntetickej využiteľnosti radikálovej metylácie aplikovali v rámci reakčného skríningu na 5-/6-článkové substituované N-heteroaromáty na báze imidazolu, pyridínu, pyrazínu a purínu. Otestovaných bolo celkovo 11 substrátov, z ktorých však iba 5 poskytlo analyticky dokázané metylované produkty, vo väčšine prípadov sme pozorovali nulovú konverziu substrátov alebo vznik komplexných reakčných zmesí bez prítomnosti očakávaných metylovaných produktov.
Kľúčové slová:N-heteroaromáty, reaktivita, radikálová metylácia, vznik C-C väzby, DMSO, Fentonove činidlo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene