22. 9. 2020  10:34 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Jaroslava Jakubčová
Identifikačné číslo: 86708
Univerzitný e-mail: xjakubcova [at] stuba.sk
 
2822T12  prírodné a syntetické polyméry I-PSP
FCHPT I-PSP-PKG den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
plasty, kaučuk a guma, 1. ročník / 1. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 59

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Vplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHB
Autor:
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Leona Omaníková, PhD.
Oponent:Ing. Roderik Plavec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHB
Abstrakt:
Predkladaná bakalárska práca sa venuje vplyvu rôznych typov reaktívnych aditív na vlastnosti biodegradovateľných polymérov typu PLA a PHB a polymérnej zmesi PLA/PHB za účelom modifikácie ich spracovateľských a fyzikálno – mechanických vlastností. Cieľom bolo taktiež popísať termické vlastností a vplyv vybraných aditív na mechanizmus pôsobenia pripravených zmesí. Je možné konštatovať, že vybrané reaktívne aditíva vplývajú na chemické zmeny biopolymérov, čo môže mať pozitívne využitie najmä pri cielenom ovplyvňovaní výsledných vlastností materiálov, keďže chemická štruktúra polyméru do značnej miery ovplyvňuje výsledné vlastnosti materiálu. Vhodným výberom reaktívneho aditíva je taktiež možné meniť viskozitu taveniny podľa potreby pre danú technológiu spracovania. Študované aditíva pozitívne ovplyvňujú aj fyzikálno – mechanické vlastnosti tak, že zvyšujú pevnosti na medzi klzu a v niektorých prípadoch aj zvyšujú ťažnosť pripravených fólií oproti fóliam bez reaktívneho aditíva.
Kľúčové slová:
kyselina polymliečna, polyhydroxybutyrát, biodegradovateľná polymérna zmes

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene