Oct 24, 2020   0:47 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Patrícia Jamborová
Identification number: 86709
University e-mail: xjamborova [at] stuba.sk
 
2822T00  Chemical Technologies I-CHTI
FCFT I-CHTI den [term 3, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study / 3rd semester of study
Study group no.: 55

     
     
Final thesis
     
Publications
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Catalytic Oxidation of Furfural
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Tomáš Soták, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Cvengrošová, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Katalytická oxidácia furfuralu
Summary:Postupné znižovanie fosílnych zásob a ich negatívny dopad na životné prostredie núti ľudstvo hľadať alternatívne zdroje využitia. Jedným z takýchto alternatívnych zdrojov je biomasa. Je to obnoviteľný zdroj, z ktorého možno získavať chemikálie s rovnakými vlastnosťami ako majú tie, ktoré sú vyrábané z fosílnych palív. Chemikáliou vyrábanou z obnoviteľných zdrojov je aj furfural. Bakalárska práca sa zameriava na oxidáciu furfuralu v kvapalnej fáze v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov na báze vanádu. Cieľom bolo študovať vplyv týchto katalyzátorov na výťažky vzniknutých organických kyselín so zameraním na kyselinu maleínovú. Reakcie prebiehali vo vsádzkových nerezových reaktoroch v teplotnom rozsahu 80 - 120°C, tlaku kyslíka v rozsahu 0,4 - 1,0 MPa a reakčnom čase 18 hodín. Najlepší výsledok oxidácie furfuralu v kvapalnej fáze sa získal použitím katalyzátora 30 hm.% V2O5/SiO2. V prítomnosti tohto katalyzátora sa oxidáciou furfuralu pri teplote 120 °C a tlaku kyslíka 0,8 MPa získala kyselina maleínová vo výťažku 10,5 % pri konverzii furfuralu 88,1 %. Táto záverečná práca vznikla s podporou projektov: grant VEGA 1/808/18 a APVV-17-0302.
Key words:
furfural, oxidácia, kyselina maleínová, vanádové katalyzátory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited