20. 10. 2020  22:41 Vendelín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Patrícia Jamborová
Identifikační číslo: 86709
Univerzitní e-mail: xjamborova [at] stuba.sk
 
2822T00  chemické technológie I-CHTI
FCHPT I-CHTI pres [sem 3, roč 2]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
2. ročník / 3. semestr studia
Studijní skupina číslo: 55

     
     
Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Katalytická oxidácia furfuralu
Autor: Bc. Patrícia Jamborová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:Katalytická oxidácia furfuralu
Abstrakt:
Postupné znižovanie fosílnych zásob a ich negatívny dopad na životné prostredie núti ľudstvo hľadať alternatívne zdroje využitia. Jedným z takýchto alternatívnych zdrojov je biomasa. Je to obnoviteľný zdroj, z ktorého možno získavať chemikálie s rovnakými vlastnosťami ako majú tie, ktoré sú vyrábané z fosílnych palív. Chemikáliou vyrábanou z obnoviteľných zdrojov je aj furfural. Bakalárska práca sa zameriava na oxidáciu furfuralu v kvapalnej fáze v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov na báze vanádu. Cieľom bolo študovať vplyv týchto katalyzátorov na výťažky vzniknutých organických kyselín so zameraním na kyselinu maleínovú. Reakcie prebiehali vo vsádzkových nerezových reaktoroch v teplotnom rozsahu 80 - 120°C, tlaku kyslíka v rozsahu 0,4 - 1,0 MPa a reakčnom čase 18 hodín. Najlepší výsledok oxidácie furfuralu v kvapalnej fáze sa získal použitím katalyzátora 30 hm.% V2O5/SiO2. V prítomnosti tohto katalyzátora sa oxidáciou furfuralu pri teplote 120 °C a tlaku kyslíka 0,8 MPa získala kyselina maleínová vo výťažku 10,5 % pri konverzii furfuralu 88,1 %. Táto záverečná práca vznikla s podporou projektov: grant VEGA 1/808/18 a APVV-17-0302.
Klíčová slova:
furfural, oxidácia, kyselina maleínová, vanádové katalyzátory

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně