Aug 7, 2020   10:54 p.m. Štefánia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Simona Klempová
Identification number: 86714
University e-mail: xklempova [at] stuba.sk
 
2822T16  Conservation of Heritage Materials and Objects I-OMOD
FCFT I-OMOD den [term 3, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study / 3rd semester of study
Study group no.: 05

Contacts
     
     
Final thesis
     
Publications
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Cleaning of Model Samples of Artefacts with Low-Temperature Plasma
Written by (author):
Bc. Simona Klempová
Department:
Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor:
Opponent:Mgr. art. Nina Lalíková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmou
Summary:
V depozitároch múzeí po celom svete sa nachádzajú stovky až tisícky artefaktov kultúrneho dedičstva ohrozované adhéznymi látkami zo samolepiacich na tlak citlivých pások. Až v posledných rokoch sa začali objavovať nové metódy na odstraňovanie samolepiacich pások, ktoré sú účinné a zároveň bezpečné pre ošetrovaný objekt. Avšak aj pre aplikáciu týchto metód existujú isté obmedzenia, a to najmä pre výtvarné techniky, ako napr. akvarel či pastel, na papierových nosičoch. Cieľom bakalárskej práce bolo sledovať účinky nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na vlastnosti adhézneho spoja, tvoreného samolepiacou páskou a papierovým nosičom s akvarelovou farebnou vrstvou, a následne zistiť, či je možné využiť túto metódu na odstraňovanie samolepiacich na tlak citlivých pások namiesto štandardných, doteraz používaných metód pri reštaurovaní a konzervovaní papierových artefaktov. Na základe výsledkov experimentu bakalárskej práce možno predpokladať, že použitie nízkoteplotnej atmosférickej plazmy pri odstraňovaní samolepiacich na tlak citlivých pások z povrchu papierových nosičov by mohlo v niektorých prípadoch viesť k uspokojivejším výsledkom ako ich odstraňovanie štandardnými metódami.
Key words:
samolepiaca na tlak citlivá páska, nízkoteplotná atmosférická plazma, papierový nosič, akvarel, adhézia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited