19. 9. 2020  2:08 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Klaudia Madleňáková
Identifikačné číslo: 86729
Univerzitný e-mail: xmadlenakovak [at] stuba.sk
 
2822T12  prírodné a syntetické polyméry I-PSP
FCHPT I-PSP-DRCEPA den [sem 3, roč 2]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
drevo, celulóza a papier, 2. ročník / 3. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 56

     
     
Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s \(CO_{2}\)
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Aleš Ház, PhD.
Oponent:
Ing. Anton Lisý
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s \(CO_{2}\)
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zameriava na porovnanie normovaného spôsobu urýchlenej extrakcie organickými rozpúšťadlami (ASE) a extrakcie superkritickým oxidom uhličitým (SCE) na smrekovú kôru. Práca má za cieľ porovnať vplyv teploty a tlaku na výťažok extraktívnych látok pomocou superkritického oxidu uhličitého (SCE) na smrekovú kôru. Porovnávajú sa výťažky, zloženia jednotlivých extraktov a ich antioxidačný účinok. Teploty počas superkritickej extrakcie boli zvolené v rovnomerných intervaloch v rozsahu 40 – 80 °C a tlakoch 11,9 – 32,5 MPa (1725 – 4725 psi). Hlavné zameranie podmienok extrakcie je na najväčší výťažok fenolických látok a ich derivátov. Vplyv sa posudzuje pomocou gravimetrického stanovenia výťažkov, na základe extrakcie semi-kvantity a kvality extraktov. Výťažky superkritickej extrakcie v jednotlivých podmienkach boli v rozsahu 2,90 – 3,39% a antioxidačná aktivita 43,15 – 44,21 μM Trolox/ml extraktu. Identifikácia zloženia extraktov sa uskutočňuje pomocou plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou GC/MS.
Kľúčové slová:
extrakcia , Stilbény, smreková kôra, extraktívne látky, superkritická extrakcia s CO2

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene