Oct 21, 2019   10:42 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Jakub Pavolka
Identification number: 86739
University e-mail: xpavolka [at] stuba.sk
 
1420R16  Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials B-CHEMAT
FCFT B-CHEMAT den [term 7, year 3]
Bachelor type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study / 7th semester of study
Study group no.: 51

Contacts     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Biodegradable fibres - preparation and properties
Written by (author): Jakub Pavolka
Department: Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Marcela Hricová, PhD.
Opponent:Ing. Mária Slobodová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti
Summary:Polymérne produkty v súčasnej dobe pokrývajú celosvetový trh. Či už ide o syntetické alebo prírodné polyméry, ich využitie je vzhľadom na ľudské potreby nadmerné. Z tohto dôvodu vyplývajú vážne negatívne dôsledky na životné prostredie. Jedno z možných riešení, ako tieto negatívne vplyvy eliminovať, je produkcia biodegradovateľných polymérov. Kyselina polymliečna (PLA) je biodegradovateľný polymér, ktorý pre svoje inovatívne vlastnosti spĺňa mnohé predpoklady ako náhrada za konvenčné polyméry. Bakalárska práca je zameraná na prípravu vlákien z polyméru pochádzajúceho z obnoviteľných zdrojov (PLA) s obsahom nukleačného činidla (mastenca). Sledoval sa vplyv nukleačného činidla na fyzikálno-mechanické vlastnosti, priemernú orientáciu a termo-mechanické vlastnosti pripravených PLA vlákien.
Key words:PLA vlákna, biodegradovateľné polyméry, mastenec, fyzikálno-mechanické vlastnosti, termo-mechanické vlastnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited