Oct 14, 2019   5:19 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. David Scherhaufer
Identification number: 86748
University e-mail: xscherhauferd [at] stuba.sk
 
1420T11  Technical Chemistry I-TCHEM
FCFT I-TCHEM-OCH den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
organická chémia, 1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 53

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Berkeleylactone A and Pandangolide 3. Structural Similarity, Occurrence, and Biological Activity
Written by (author): Bc. David Scherhaufer
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Oľga Caletková, PhD.
Opponent:Ing. Mária Štiblariková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Berkeleylaktón A a pandangolid 3. Štruktúrna príbuznosť, výskyt a biologická aktivita
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá biologickou, štruktúrnou a chemickou podobnosťou Berkeleylaktónu A a Pandangolidu 3, ako aj ostatným Berkeleylaktónom a Pandangolidom, ich výskytom, biologickou syntézou a aktivitou. Zároveň popisuje doposiaľ neúspešnú syntetickú prípravu zatiaľ nepopísanej zlúčeniny – makrolidu X, ktorý je 12-článkovým makrocyklickým analógom Berkeleylaktónu A a zároveň regioizomérom Pandangolidu 3. Ďalej uvádza základné fyzikálno-chemické charakteristiky jednotlivých medziproduktov syntézy.
Key words:Berkeleylaktón A, Pandangolid 3, makrolidy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited