Oct 23, 2020   5:07 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Andrej Vanek
Identification number: 86761
University e-mail: xvaneka [at] stuba.sk
 
2822T12  Natural and Synthetic Polymers I-PSP
FCFT I-PSP-PKG den [term 3, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
Plastics and Rubber, 2nd year of study / 3rd semester of study
Study group no.: 59

Contacts
     
Graduate     
Final thesis
     Publications
     
Placements
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Composite materials for electromagnetic schielding
Written by (author):
Department:
Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Kompozitné materiály pre tienenie elektromagnetického žiarenia
Summary:
V predkladanej bakalárskej práci sa rieši problematika prípravy a sledovania vlastností elastomérnych magnetických kompozitov, kde ako elastomérna matrica bol použitý butadién-styrénový kaučuk (SBR) a prírodný kaučuk (NR). Ako magnetické plnivo bol použitý mäkký mangánato- zinočnatý ferit. Na proces vulkanizácie sa využil sírny vulkanizačný systém. Experimentálna časť práce bola zameraná najmä na porovnanie a hodnotenie vplyvu koncentrácie magnetického plniva na vulkanizačné charakteristiky, sieťovú hustotu, fyzikálno-mechanické vlastnosti, magnetické a tieniace charakteristiky pripravených kompozitov. Z výsledkov vyplýva, že vulkanizačné, magnetické a tieniace charakteristiky sú výrazne závislé od mangánato- zinočnatého plniva. Použitý mangánato-zinočnatý ferit neplní stužujúcu funkciu a má výrazný vplyv na fyzikálno- mechanické vlastnosti pripravených kompozitov. Všetky pripravené kompozity s koncentráciou plniva nad 200 dsk sú vhodnými aplikačnými materiálmi na tienenie elektromagnetického žiarenia.
Key words:
magnetické kompozity, tienenie, butadién-styrénový kaučuk, prírodný kaučuk

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited