18. 9. 2020  19:21 Eugénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Andrej Vanek
Identifikačné číslo: 86761
Univerzitný e-mail: xvaneka [at] stuba.sk
 
2822T12  prírodné a syntetické polyméry I-PSP
FCHPT I-PSP-PKG den [sem 3, roč 2]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
plasty, kaučuk a guma, 2. ročník / 3. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 59

Kontakty          
Záverečná práca
     Publikácie     Stáže
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Kompozitné materiály pre tienenie elektromagnetického žiarenia
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Kompozitné materiály pre tienenie elektromagnetického žiarenia
Abstrakt:
V predkladanej bakalárskej práci sa rieši problematika prípravy a sledovania vlastností elastomérnych magnetických kompozitov, kde ako elastomérna matrica bol použitý butadién-styrénový kaučuk (SBR) a prírodný kaučuk (NR). Ako magnetické plnivo bol použitý mäkký mangánato- zinočnatý ferit. Na proces vulkanizácie sa využil sírny vulkanizačný systém. Experimentálna časť práce bola zameraná najmä na porovnanie a hodnotenie vplyvu koncentrácie magnetického plniva na vulkanizačné charakteristiky, sieťovú hustotu, fyzikálno-mechanické vlastnosti, magnetické a tieniace charakteristiky pripravených kompozitov. Z výsledkov vyplýva, že vulkanizačné, magnetické a tieniace charakteristiky sú výrazne závislé od mangánato- zinočnatého plniva. Použitý mangánato-zinočnatý ferit neplní stužujúcu funkciu a má výrazný vplyv na fyzikálno- mechanické vlastnosti pripravených kompozitov. Všetky pripravené kompozity s koncentráciou plniva nad 200 dsk sú vhodnými aplikačnými materiálmi na tienenie elektromagnetického žiarenia.
Kľúčové slová:
magnetické kompozity, tienenie, butadién-styrénový kaučuk, prírodný kaučuk

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene