Oct 15, 2019   4:14 a.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Rudolf Varga
Identification number: 86762
University e-mail: xvargar [at] stuba.sk
 
1420T11  Technical Chemistry I-TCHEM
FCFT I-TCHEM-ANOCH den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
anorganická chémia, 1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 54

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Preparation and characterization Ni(II) complexes with 2-aminomethylbenzimidazole
Written by (author): Bc. Rudolf Varga
Department: Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Kuchtanin, PhD.
Opponent:Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-aminometylbenzimidazolom
Summary:Už v roku 1872 Hobrecker uviedol prvú syntézu benzimidazolu a v priebehu rokov aktívneho výskumu sa benzimidazol a jeho deriváty stali dôležitou súčasťou koordinačnej chémie. Predložená práca demonštruje prípravu a charakterizáciu koordinačných zlúčenín Ni (II) s 2-aminometylbenzimidazolom. Ligand monohydrát 2-aminometylbenzimidazolu dihydrochloridu bol pripravený modifikovanou Phillipsovou metódou, ktorá zahŕňa kondenzáciu o-fenyléndiamínu s glycínom. Koordináciou pripraveného dihydrochloridového ligandu (BZIMGLY∙2HCl∙H2O) s iónmi Ni (II) poskytla šesť nových jednojadrových komplexov [Ni(BZIMGLY)3]Cl2∙2H2O (1), [Ni(BZIMGLY)2(H2O)2]Cl2∙2H2O (2), [Ni(BZIMGLY)3]Br2∙2H2O (3), [Ni(BZIMGLY)3](ClO4)Cl (4), {[Ni(BZIMGLY)3]2[Ni(BZIMGLY)(H2O)4]}(SO4)3 (5) a [Ni(BZIMGLY)2(NCS)2] (6). Naša štúdia ukazuje, že 2-aminometylbenzimidazol je typický N,N'-chelátový ligand a všetkých šesť komplexov (1-6) bolo charakterizovaných IČ a UV-VIS spektroskopiou a vhodné kryštály boli charakterizované RTG štruktúrnou analýzou. Získané výsledky vykazujú potenciál pripravených koordinačných zlúčenín na výskum magnetických vlastností.
Key words:Ni (II) komplexy, 2-aminometylbenzimidazol, koordinačné zlúčeniny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited