Sep 15, 2019   3:56 p.m. Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Róbert Volek
Identification number: 86776
University e-mail: xvolekr [at] stuba.sk
 
2831T00  Chemical Engineering I-CHEI
FCFT I-CHEI den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of Heat Transfer in Drying Cylinders of a Paper Machine
Written by (author): Bc. Róbert Volek
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ján Stopka, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza prestupu tepla vo valcoch papierenského stroja
Summary:Poslednou fázou procesu výroby papiera je sušiaca sekcia, v ktorej sa papier obsahujúci približne 50 % hm. vody navinie na dlhý rad rotujúcich oceľových valcov, v ktorých kondenzuje horúca vodná para. Kondenzačné teplo prestupuje cez valce do papiera, kde sa spotrebúva na odparenie nežiadúcej vody. V priemyselnej praxi sa často používa ako zdroj tepla prehriata para, namiesto pary nasýtenej. Problémom takéhoto postupu je, že prehriata para uvoľňuje teplo pomalšie ako nasýtená. V tejto práci predvedieme výpočet pre príklad z praxe, cieľom ktorého je stanoviť, či je možné použitím nasýtenej pary zlepšiť podmienky transportu tepla natoľko, aby sa z papiera odparilo požadované množstvo vody na menšom počte valcov. Prínosom takejto zmeny by bolo ušetrenie nákladov na elektrickú energiu, ktorá je potrebná na otáčanie niekoľkých masívnych oceľových valcov.
Key words:sušenie papiera, prestup tepla, úspora energie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited