Nov 19, 2019   9:49 p.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Katarína Melicherová
Identification number: 86784
University e-mail: xmelicherova [at] stuba.sk
 
2908T03  Biotechnology I-BIOTE
FCFT I-BIOTE den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 01

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Influence of terroir on quality of varietal wine Grunerveltliner 2018
Written by (author): Bc. Katarína Melicherová
Department: Institute of Biotechnology (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Furdíková, PhD.
Opponent:Ing. Kristína Markošová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv terroir na kvalitu odrodového vína Veltlínske zelené 2018
Summary:Víno je nápoj zložený zo zmesi zlúčenín, ktoré vplývajú na arómu, chuť a vzhľad vína. Na jednotlivé zloženie vína vplývajú základné faktory, ako je pôda, klíma, voda, odroda viniča a činnosť vinára. Cieľom práce bolo charakterizovať produkciu prchavých látok sekundárnej arómy vína vzhľadom na spôsob vedenia alkoholovej fermentácie (čistá kultúra Saccharomyces cerevisiae verzus spontánna fermentácia) a na geografickú oblasť, z ktorej vína pochádzajú. Namerané údaje jednotlivých vín boli porovnané s minuloročnými výsledkami. Experimentálna časť práce bola zameraná na základnú analýzu, senzorickú analýzu a analýzu prchavého profilu pomocou HS-SPME-GCxGC-HRTOF MS. Pomocou dvojdimenzionálnej plynovej chromatografie bolo v muštoch a vínach identifikovaných 93 prchavých zlúčenín. Majoritnú skupinu tvorili estery, následne vyššie alkoholy, prchavé kyseliny, terpenoidy a karbonylové zlúčeniny. Vína a mušty pochádzajúce z rôznych vinohradov sa líšili nielen obsahom základných parametrov, ale aj zastúpením prchavých organických zlúčenín a senzorickými vlastnosťami. Jednotlivé výsledky vzoriek sa líšili od analyzovaných výsledkov v minulom roku (2017). Na základe vyhodnotenia analýz možno potvrdiť, že pôda, klíma, teplota, zrážky a spôsob vedenia alkoholovej fermentácie majú vplyv na kvalitatívne parametre vína.
Key words:Veltlínske zelené, terroir, aróma vína, kvasinky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited