Sep 30, 2020   5:49 p.m. Jarolím
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Miroslava Sojková
Identification number: 86806
University e-mail: xsojkovam [at] stuba.sk
 
2908T09  Biochemistry and Biomedical Technologies I-BBT
FCFT I-BBT den [term 3, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study / 3rd semester of study
Study group no.: 39

     
Graduate     Final thesis          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Latrophilin-1 - a new leukemic cell biomarker and its impact on medical biotechnology
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Latrofilín-1 - nový biomarker leukemických buniek a jeho impakt na medicínske biotechnólogie
Summary:
Akútna myeloidná leukémia (AML) je onkologické ochorenie, ktorého liečbu komplikuje vznik tzv. viacliekovej rezistencie (MDR). Kvôli tomu sa leukemické bunky stávajú necitlivé voči viacerým podávaným liečivám. Jedným z hlavných mechanizmov rozvoja MDR je nadexpresia P glykoproteínu (P-gp), ktorý patrí do skupiny ABC transportérov. Nedávno sme zistili, že expresia nového potenciálneho biomarkeru AML – latrofilínu-1 (LPHN1) je stíšená v P-gp pozitívnych bunkových sublíniách v porovnaní s ich senzitívnymi variantmi. LPHN1 zrejme reguluje produkciu a vylučovanie proteínov Tim-3 a galektínu-9 (Gal-9), ktoré sú zapojené do dráh úniku leukemických buniek pred imunitným systémom. Cieľom tejto bakalárskej práce bolo sledovať expresiu Tim-3 a Gal-9 v senzitívnych bunkových líniách (SKM-1 a MOLM-13) a rezistentných bunkových sublíniách (SKM-1/VCR a MOLM-13/VCR) akútnej myeloidnej leukémie. Zistili sme, že v senzitívnych líniách dochádza k expresii génu HAVCR2 kódujúceho Tim-3, avšak v oboch rezistentných sublíniách, v ktorých je nadexprimovaný P-gp, dochádza k expresii tohto génu vo zvýšenej miere. Expresia Tim-3 na proteínovej úrovni taktiež stúpa v rezistentných sublíniách. Pri expresii génu LGALS9, ktorý kóduje Gal-9, sme zistili, že v senzitívnych líniách dochádza k jeho expresii, avšak v oboch rezistentných sublíniách dochádza ku zníženiu expresie tohto génu. Expresia Gal-9 na proteínovej úrovni taktiež klesá v rezistentných sublíniách.
Key words:
akútna myeloidná leukémia, galektín-9, latrofilín-1, P-glykoproteín, Tim-3

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited