Oct 26, 2020   4:50 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Nikola Šoltýsová
Identification number: 86810
University e-mail: xsoltysovan [at] stuba.sk
 
2822T24  Environmental Protection Technologies I-TOZP
FCFT I-TOZP den [term 3, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study / 3rd semester of study
Study group no.: 37

     Graduate     
Final thesis
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Investigation of decolourisation and inhibition effect in wastewater of pulp and paper industry by adsorption process
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Opponent:
Ing. Ronald Zakhar, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Výskum odstraňovania sfarbenia a inhibičných účinkov v odpadových vodách celulózo-papierenskom priemysle procesom adsorpcie
Summary:Priemyselné farbivá sú vážnymi xenobiotikami v životnom prostredí. Rieky v blízkosti priemyselných areálov, v ktorých sa používajú farbivá, sú neesteticky zafarbené a farbivá majú aj negatívny vplyv na vodný ekosystém. Cieľom bakalárskej práce bolo sledovať možnosť využitia procesu adsorpcie na odstránenie farebnosti a inhibičných vplyvov farbív v odpadových vodách celulózo-papierenského priemyslu. Sledovali sme proces adsorpcie na dvoch problematických farbivách (Ecozol Blue LR Liquid, Cartasol Gelb) a na reálnych vzorkách odpadovej vody spomenutého priemyslu. Študovali sme vhodnosť adsorpčnej izotermy (Langmuirova a Freundlichova) na popis procesu. Pomocou respirometrických meraní s aktivovaným kalom sa posudzovala okamžitá biologická rozložiteľnosť a možnosť biologického čistenia po procese adsorpcie.
Key words:priemyselné farbivá, Ecozol Blue LR Liquid, Cartasol Gelb, adsorpcia, celulózo-papierensky priemysel, Mistron®75-6 KA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited