Apr 21, 2019   12:14 p.m. Ervín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dominika Jediná
Identification number: 86841
University e-mail: xjedinad [at] stuba.sk
 
2831R00  Chemical Engineering B-CHI
FCFT B-CHI den [term 6, year 3]
Bachelor type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study / 6th semester of study
Study group no.: 41

Contacts     Final thesis     Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v prostredí rafinérie
Jediná, Dominika -- Variny, Miroslav
Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v prostredí rafinérie. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 225--226. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.