May 20, 2019   4:25 p.m. Bernard
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dominika Jediná
Identification number: 86841
University e-mail: xjedinad [at] stuba.sk
 
2831R00  Chemical Engineering B-CHI
FCFT B-CHI den [term 6, year 3]
Bachelor type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study / 6th semester of study
Study group no.: 41

Contacts     Final thesis     Publications     

The following list contains all information available to the publication.

JEDINÁ, D. -- VARINY, M. Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v prostredí rafinérie. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 225--226. ISBN 978-80-89597-99-4.

Original name: Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v prostredí rafinérie
English name:
Written by (author): Dominika Jediná (30%)
Ing. Miroslav Variny, PhD. (70%)
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering
Kind of publication: contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
Collection: 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava
Subtitle:
Starting page: 225
Up to page: 226
Number of pages: 2
Original language: Slovak
Publication category: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Scientific field:
Year of submission: 2018
Year of transmission: 2018
 
Entry made by: Dominika Jediná
Last change: 01. 12. 2018, 22:20 (Data import from library)


Source specification:

BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018. ISBN 978-80-89597-99-4.

Original name: 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava
English name:
Czech name:
Editor: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (30%)
Ing. Michal Horňáček, PhD. (40%)
Ing. Juraj Oravec, PhD. (30%)
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-89597-99-4
Publisher: FCHPT STU v Bratislave
Place of publishing: Bratislava
Issue and volume number:
Year of publication: 2018
Issue number:
Number of pages:
Type of scope:
Kind of collection:
Entry:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2018
Year of transmission:
Last change: 19. 01. 2019, 22:21 (Data import from library)