May 27, 2019   5:17 a.m. Iveta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dominika Jediná
Identification number: 86841
University e-mail: xjedinad [at] stuba.sk
 
2831R00  Chemical Engineering B-CHI
FCFT B-CHI den [term 6, year 3]
Bachelor type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study / 6th semester of study
Study group no.: 41

Contacts     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Process Heat Source Switching from Fuel Gas to Steam Analysis for Rectification Columns in a Refinery
Written by (author): Dominika Jediná
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Opponent:Ing. Branislav Šulgan
Final thesis progress:Final thesis is in progress


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérie
Summary:V prostredí rafinérie SLOVNAFT sa nachádza niekoľko rektifikačných kolón, ktoré sú vykurované reboilovacími pecami a kde teplotná úroveň na procesnej strane dovoľuje ako alternatívny zdroj tepla použiť vysokotlakovú vodnú paru. V týchto peciach sa aktuálne ako palivo využíva vykurovací plyn dostupný zo siete vykurovacích plynov podniku. Zámerom tejto práce je tieto pece nahradiť novými varákmi – kondenzátormi vysokotlakovej pary, ktorá je dostupná z celopodnikového rozvodu pary. Cieľom tejto práce je analýza zahŕňajúca tepelné bilancie daných rektifikačných kolón a k nim príslušných reboilovacích pecí. Táto analýza slúži na zistenie premenlivosti a porovnanie ich tepelných výkonov počas obdobia jedného roka, pričom vychádza z reálne nameraných prevádzkových dát. Na základe výsledkov tejto analýzy boli navrhnuté teplovýmenné plochy nových varákov pre rektifikačné kolóny, ako aj parametre nového rozvodu pary a systém na odvod a možné využitie jej kondenzátu. Bol posúdený dopad zámeny zdroja tepla na výrobu elektrickej energie na teplárni. Bola odhadnutá výška potrebných investičných a prevádzkových nákladov a následne jednoduchá miera návratnosti tohto projektu. Citlivostná analýza odhalila významný vplyv ceny vykurovacieho plynu i pary, ako aj elektrickej energie, na očakávateľnú návratnosť. Na záver bola uskutočnená analýza zmeny množstva emisií v dôsledku zámeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny, ktorá slúži na zistenie dopadu projektu na životné prostredie. Ďalšia práca bude zameraná na detailnejšie posúdenie tohto projektu.
Key words:palivo, energia, reboiler, delenie aromátov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited