19. 10. 2020  17:43 Kristián
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Dominika Jediná
Identifikačné číslo: 86841
Univerzitný e-mail: xjedinad [at] stuba.sk
 
2831T00  chemické inžinierstvo I-CHEI
FCHPT I-CHEI den [sem 3, roč 2]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník / 3. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 36

     
     
Záverečná práca
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérie
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Miroslav Variny, PhD.
Oponent:Ing. Branislav Šulgan
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérie
Abstrakt:V prostredí rafinérie SLOVNAFT sa nachádza niekoľko rektifikačných kolón, ktoré sú vykurované reboilovacími pecami a kde teplotná úroveň na procesnej strane dovoľuje ako alternatívny zdroj tepla použiť vysokotlakovú vodnú paru. V týchto peciach sa aktuálne ako palivo využíva vykurovací plyn dostupný zo siete vykurovacích plynov podniku. Zámerom tejto práce je tieto pece nahradiť novými varákmi – kondenzátormi vysokotlakovej pary, ktorá je dostupná z celopodnikového rozvodu pary. Cieľom tejto práce je analýza zahŕňajúca tepelné bilancie daných rektifikačných kolón a k nim príslušných reboilovacích pecí. Táto analýza slúži na zistenie premenlivosti a porovnanie ich tepelných výkonov počas obdobia jedného roka, pričom vychádza z reálne nameraných prevádzkových dát. Na základe výsledkov tejto analýzy boli navrhnuté teplovýmenné plochy nových varákov pre rektifikačné kolóny, ako aj parametre nového rozvodu pary a systém na odvod a možné využitie jej kondenzátu. Bol posúdený dopad zámeny zdroja tepla na výrobu elektrickej energie na teplárni. Bola odhadnutá výška potrebných investičných a prevádzkových nákladov a následne jednoduchá miera návratnosti tohto projektu. Citlivostná analýza odhalila významný vplyv ceny vykurovacieho plynu i pary, ako aj elektrickej energie, na očakávateľnú návratnosť. Na záver bola uskutočnená analýza zmeny množstva emisií v dôsledku zámeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny, ktorá slúži na zistenie dopadu projektu na životné prostredie. Ďalšia práca bude zameraná na detailnejšie posúdenie tohto projektu.
Kľúčové slová:
palivo, energia, reboiler, delenie aromátov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene