Oct 16, 2019   6:49 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Kristína Jurčiová
Identification number: 86842
University e-mail: xjurciova [at] stuba.sk
 
2831T00  Chemical Engineering I-CHEI
FCFT I-CHEI den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 36

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of Bioreactor for Malic Acid Production
Written by (author): Bc. Kristína Jurčiová
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Opponent:Ing. Michal Gramblička, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh bioreaktora na produkciu kyseliny jablčnej
Summary:Cieľom bakalárskej práce je návrh vsádzkového mechanicky miešaného bioreaktora priemyselných rozmerov na produkciu kyseliny jablčnej. Na základe požadovanej ročnej produkcie kyseliny jablčnej, z poznatkov o reakčnej kinetike a bunkovej kultivácii sa navrhol objem vsádzkového bioreaktora a určili sa jeho charakteristické rozmery. Proces prebiehal za anaeróbnych podmienok pomocou húb Aureobasidium pullulans YJ 6-11, ktoré ako zdroj uhlíka využívali xylózu a dusičnan amónny ako zdroj dusíka. Z poznatkov o fyzikálnych a metabolických procesoch sme zostavili matematický model pozostávajúci z materiálových a entalpických bilancii. Riešením materiálovej bilancie sa určila spotreba substrátov a množstvo vzniknutých produktov. Prepojením rýchlostnej rovnice prechodu tepla a entalpickej bilancie sme vypočítali hmotnostný tok chladiacej vody prúdiacej v chladiacom hade a jej výstupnú teplotu. Na záver sme pojednali o ročných nákladoch na suroviny a energie.
Key words:Kyselina jablčná, Vsádzkový bioreaktor, Matematický model, Rozmery bioreaktora

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited