26. 5. 2019  8:13 Dušan
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ladislav Švistun
Identifikační číslo: 86861
Univerzitní e-mail: xsvistun [at] stuba.sk
 
2831R00  chemické inžinierstvo B-CHI
FCHPT B-CHI pres [sem 6, roč 3]
Bakalářský typ studia, denní presenční forma
3. ročník / 6. semestr studia
Studijní skupina číslo: 42

Kontakty     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Modelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátu
Autor: Ladislav Švistun
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Otto Mierka, CSc.
Oponent:Ing. Miroslav Variny, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je rozpracována


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Modelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátu
Abstrakt:Jedným zo základných procesov výroby vysokooktánových zložiek do benzínu je alkylácia. V alkylačnej reakcií reagujú ľahké C3-C5 olefíny s izobutánom za prítomnosti silne kyslého katalyzátora, akým je napríklad kyselina sírová. Produkt reakcie – alkylát je jednou z najhodnotnejších a najviac žiadaných zložiek v benzíne. Keďže sa predpokladá, že dopyt po tejto zložke bude rásť, je tu snaha o zefektívnenie jeho výroby. V petrochemickom priemysle je separačná časť výroby často energeticky najnáročnejšia. Táto práca je zameraná na návrh zmeny delenia alkylátu od izobutánu a n-butánu v separačnej časti výroby vo firme SLOVNAFT, a.s. za účelom zníženia energetickej náročnosti prevádzky. Na dosiahnutie tohto cieľa bol vytvorený matematický model výrobne a modely separačných zariadení - rektifikačných kolón. Následne sa tento model využil v návrhovom výpočte, kde sa navrhuje zavedenie tepelného čerpadla na delenie izomérov butánov. Práca v sebe zahŕňa aj ekonomickú bilanciu s vyčíslením doby návratnosti investičného projektu.
Klíčová slova:alkylácia, rafinéria, separačné procesy, tepelné čerpadlo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně