26. 5. 2019  5:04 Dušan
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ladislav Švistun
Identifikačné číslo: 86861
Univerzitný e-mail: xsvistun [at] stuba.sk
 
2831R00  chemické inžinierstvo B-CHI
FCHPT B-CHI den [sem 6, roč 3]
Bakalársky typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník / 6. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 42

Kontakty     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Modelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátu
Autor: Ladislav Švistun
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Otto Mierka, CSc.
Oponent:Ing. Miroslav Variny, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je rozpracovaná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátu
Abstrakt:Jedným zo základných procesov výroby vysokooktánových zložiek do benzínu je alkylácia. V alkylačnej reakcií reagujú ľahké C3-C5 olefíny s izobutánom za prítomnosti silne kyslého katalyzátora, akým je napríklad kyselina sírová. Produkt reakcie – alkylát je jednou z najhodnotnejších a najviac žiadaných zložiek v benzíne. Keďže sa predpokladá, že dopyt po tejto zložke bude rásť, je tu snaha o zefektívnenie jeho výroby. V petrochemickom priemysle je separačná časť výroby často energeticky najnáročnejšia. Táto práca je zameraná na návrh zmeny delenia alkylátu od izobutánu a n-butánu v separačnej časti výroby vo firme SLOVNAFT, a.s. za účelom zníženia energetickej náročnosti prevádzky. Na dosiahnutie tohto cieľa bol vytvorený matematický model výrobne a modely separačných zariadení - rektifikačných kolón. Následne sa tento model využil v návrhovom výpočte, kde sa navrhuje zavedenie tepelného čerpadla na delenie izomérov butánov. Práca v sebe zahŕňa aj ekonomickú bilanciu s vyčíslením doby návratnosti investičného projektu.
Kľúčové slová:alkylácia, rafinéria, separačné procesy, tepelné čerpadlo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene