Sep 21, 2019   4:35 a.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Chabroňová, PhD.
Identification number: 868
University e-mail: jana.chabronova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Barczi
Vplyv horninového prostredia na deformácie nadložia pri tunelovaní.
May 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Bednár
Alternatívny návrh únikovej cesty železničného tunela Hencnava
May 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrej Damborský
Návrh svorníkov v horninvom prostredí
May 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Andrej Damborský
Návrh svorníkov v horninovom prostredí
May 2010Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Andrej Damborský
Vplyv prvkov primárneho ostenia na deformácie nadložia pri tunelovaní
May 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Hlaváč
Vplyv materiálových modelov na výpočet primárneho ostenia
May 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Blažena Jančová
Návrh primárneho ostenia v tuneli Čebrať
May 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Kubušová
Deformácia nadložia v trase štítovaných štôlní.
May 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Zuzana Laššáková
Deformácie nadložia vyvolané razením
May 2009Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Zuzana Laššáková
Deformácie nadložia vyvolané razením
May 2007Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Macko
Klasifikácia horninového masívu
May 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Maliarik
Vplyv vlastností horninového masívu na stabilitu stredového piliera medzi tunelovými rúrami
May 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marko Pavlovič
Návrh bezpečnostných stavebných prvkov diaľničného tunela
May 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Štefunková
Alternatívne riešenia ostenia prepojení tunela Červený Kút
May 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Štefunková
Návrh svorníkov v horninvom prostredí
May 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Štrbavý
Výpočet ostenia hydrotechnických beztlakových štôlní kruhového prierezu
June 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress