Oct 16, 2019   4:12 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Dávid Košovský
Identification number: 86958
University e-mail: xkosovsky [at] stuba.sk
 
3940T06  Nuclear and Physical Engineering I-JFI
FEEIT I-JFI den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Investigation of materials of nuclear installations by Mössbauer spectrometry
Written by (author): Bc. Dávid Košovský
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Opponent:Ing. Jarmila Degmová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium materiálov jadrových zariadení metódou Mössbauerovej spektrometrie
Summary: Cieľom bakalárskej práce je poskytnúť informácie o experimentálnych technikách založených na Mössbauerovom jave, orientovať sa v problematike analýzy železo-chrómových zliatin pomocou Mössbauerovej spektrometrie a vyhodnotiť pomocou fitovacieho programu železo-chrómové vzorky s rôznym podielom chrómu. Prvá kapitola detailne rozoberá jav jadrovej rezonančnej bezodrazovej fluorescencie, hyperjemné interakcie medzi jadrom železa a elektrónovou obálkou a vysvetľuje rôzne techniky ako transmisná Mössbauerova spektrometria, odrazová geometria a Mössbauerova spektrometria konverzných elektrónov. Práca pokračuje rozobratím podobných štúdii železo-chrómových zliatin iných autorov, ktorí vyhodnocovali materiály s rôznym percentuálnym zastúpením chrómu a v rôznej štrukturálnej polohe od rezonančného atómu železa. Posledná kapitola poskytuje informácie o predbežných experimentálnych výsledkov meraní železo-chrómových vzoriek uskutočnených na FEI STU.
Key words:ožiarenie železa, fitovací model, Mössbauerova spektrometria, Mössbauerov jav, hyperjemné interakcie, zliatiny železa, Fe-Cr

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited