Oct 17, 2019   12:02 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Bianka Belanská
Identification number: 86981
University e-mail: xbelanska [at] stuba.sk
 
2940T12  Food, Hygiene, Cosmetics I-POHYKO
FCFT I-POHYKO den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 06
 
2822T21  Control of Technological Processes in Chemical and Food Industries I-RTP
FCFT I-RTP den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 91

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Active Moisturizing Agents in Cosmetics
Written by (author): Bc. Bianka Belanská
Department: Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
Opponent:Ing. Michaela Lauková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aktívne hydratačné látky v kozmetických výrobkoch
Summary:BELANSKÁ, Bianka: Aktívne hydratačné látky v kozmetických výrobkoch. (Bakalárska práca). Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav potravinárstva a výživy, Oddelenie potravinárskej technológie. Školiteľ: doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Chemický bakalár. Bratislava, FCHPT, 2019. Jedným z najdôležitejších faktorov správnej starostlivosti o kožu je jej hydratácia. Dosiahnutie optimálneho obsahu vody v koži je možné zabezpečiť viacerými spôsobmi. Medzi najvýznamnejšie z nich patrí aplikácia hydratačných kozmetických výrobkov s obsahom relevantných hydratačných zložiek, ktorým sa venuje teoretická časť bakalárskej práce. Praktická časť práce sa venuje zhodnoteniu správnosti tvrdenia o hydratačných účinkoch kozmetických výrobkov zo segmentu starostlivosti o pleť. Z celkového počtu 147 výrobkov dostupných na internete, ktoré boli výrobcami prezentované ako hydratačné, 113 výrobkov (77%) obsahovalo najmenej jednu hydratačnú látku, niektoré z nich i 4 až 6 takýchto látok. Najfrekventovanejšími hydratačnými látkami boli Sodium Hyaluronate, Urea a Sodium PCA. 34 výrobkov (23%) však neobsahovalo žiadnu uznanú hydratačnú látku, nanajvýš obsahovali jednu alebo viac humektantných látok.
Key words:kozmetické výrobky, hydratácia, starostlivosť o pleť, hydratačné látky, koža

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited