Nov 19, 2019   4:40 p.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Natália Karasová
Identification number: 87007
University e-mail: xkarasovan [at] stuba.sk
 
2940T12  Food, Hygiene, Cosmetics I-POHYKO
FCFT I-POHYKO den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 06

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Redox States of Coenzyme Q10: Their Biological Activitiy and Antioxidant Potential
Written by (author): Bc. Natália Karasová
Department: Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Silvia Martiniaková, PhD.
Opponent:Mgr. Marianna Lucová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Redoxné stavy koenzýmu Q10: ich biologická aktivita a antioxidačný potenciál
Summary:Bakalárska práca pojednáva o mechanizme účinku a vlastnostiach dvoch foriem COQ10 – ubichinónu a ubichinolu. Pôsobia ako redoxný pár, u ktorého konverzia jednej formy na druhú môže nastať v závislosti od potrieb organizmu. Ubichinón je nevyhnutný v procese produkcie energie; hlavnou funkciou ubichinolu je antioxidačná aktivita. V teoretickej časti sú popísané ich funkcie, vplyv a benefity pre zdravie človeka. So zvyšujúcim sa vekom prirodzená produkcia CoQ10 v organizme klesá. Predmetom výskumu sú adície výživovými doplnkami a topickými prípravkami. Súčasťou bakalárskej práce bol preto prieskum zastúpenia jednotlivých foriem CoQ10 v týchto produktoch dostupných v maloobchodnej sieti drogérií, v lekárňach a na internete. Z 30 výživových doplnkov a 30 kozmetických výrobkov od rôznych výrobcov 17 a 23 produktov malo na obale uvedené obsahuje „CoQ10“ bez špecifikácie konkrétnej formy, oxidovaná forma „ubichinón“ bola deklarovaná na obale 10 a 7 produktov a redukovaná forma „ubichinol“ len na 3 a 0 z hodnotených produktov, i keď práve u ubichinolu bola preukázaná trojnásobne vyššia biologická dostupnosť než u ubichinónu. S perspektívou adície do kozmetických výrobkov, súčasťou bakalárskej práce bolo experimentálne overiť mobilnú fázu a vhodné podmienky pre kvantitatívnu analýzu ubichinolu metódou HPLC.
Key words:ubichinón, CoQ10, ubichinol, produkcia energie, antioxidant, mobilná fáza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited