Sep 17, 2019   2:44 a.m. Olympia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Ivana Lašová
Identification number: 87013
University e-mail: xlasovai [at] stuba.sk
 
2940T12  Food, Hygiene, Cosmetics I-POHYKO
FCFT I-POHYKO den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Health-beneficial Properties of Boswellia Serrata (Boswellia Serrata L.)
Written by (author): Bc. Ivana Lašová
Department: Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
Opponent:RNDr. Katarína Hirošová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zdraviu prospešné vlastnosti Kadidlovníka pílovitého (Boswellia serrata L.)
Summary:Bakalárska práca „Zdraviu prospešné vlastnosti Kadidlovníka pílovitého (Boswellia serrata L.)“ je písaná vo forme literárnej rešerše a zaoberá sa základným popisom kadidlovníka, jeho históriou, chemickým zložením jednotlivých častí stromu, terapeutickými účinkami a využitím v potravinárstve, farmácii, medicíne i kozmetickom priemysle. Najvyužívanejšia časť kadidlovníka je jeho živica – kadidlo, ktoré nachádza svoje uplatnenie po stáročia. Obsahuje charakteristické boswellové kyseliny, ktoré sa vďaka svojim protizápalovým vlastnostiam využívajú pri liečbe rozličných chronických zápalových ochorení ako je astma, Crohnova choroba či osteoartritída. Rovnako tak nachádzajú uplatnenie ich ďalšie významné zdravotné aspekty ako sú najmä protivredové, antimikrobiálne a protirakovinové účinky. Hlavným cieľom práce je spracovanie dostupnej literatúry a na základe jej preštudovania zhodnotiť využitie kadidlovníka pri ochrane či liečbe ľudského organizmu.
Key words:boswellové kyseliny, zdravotné aspekty, Kadidlovník pílovitý, kadidlo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited