Sep 21, 2019   7:43 p.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Natália Svitková
Identification number: 87044
University e-mail: xsvitkovan [at] stuba.sk
 
2940T12  Food, Hygiene, Cosmetics I-POHYKO
FCFT I-POHYKO den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 06

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Skin Microbiome - Cosmetic Aspects of Beneficial and Harmful Microorganisms
Written by (author): Bc. Natália Svitková
Department: Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mikrobióm kože - kozmetické aspekty prospešných a škodlivých mikroorganizmov
Summary:Mikrobióm kože je aktuálna téma, ktorá je v súčasnosti predmetom mnohých výskumov. Ľudský organizmus je permanentne vystavený nespočetnému množstvu mikroorganizmov a žije s nimi v úzkom spojení. Kožná mikroflóra je významná pre zdravie človeka. Destabilizácia mikrobiálnej rovnováhy kože vedie k zvýšeniu rizika ochorenia. Pochopiť mechanizmus pôsobenia mikróbov, ich vzťah s organizmom a využiť získané poznatky pri prevencii a liečbe kožných chorôb je veľmi dôležité. Prostredníctvom molekulárno-genetických metód a analýzy génových produktov mikroorganizmov je možné dosiahnuť uvedené ciele. Výsledky štúdií ukázali, že každá oblasť kože má jedinečnú mikrobiotu a zmeny v jej zložení sú asociované s mnohými kožnými chorobami. V teoreticko-kompilačnej bakalárskej práci sa diskutujú prospešné a škodlivé kožné mikroorganizmy, mechanizmus ich pôsobenia na kožu človeka a vzťahy medzi mikrobiómom a kožou. V práci sa uvádzajú ochorenia kože spôsobené disbiózou kožnej mikroflóry a taktiež aj vplyv stravy na mikrobióm. Výskum mikrobiómu kože sa neustále vyvíja, avšak mnoho teórií je overených a potvrdených.
Key words:Koža, Mikroorganizmy, Zdravie, Choroby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited