Oct 23, 2019   0:37 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Orsolya Szeif
Identification number: 87045
University e-mail: xszeifo [at] stuba.sk
 
2940T18  Nutrition and Food Quality Assessment I-VHKP
FCFT I-VHKP den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 09

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Food Intolerances and Food Allergies
Written by (author): Bc. Orsolya Szeif
Department: Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Opponent:Ing. Silvia Martiniaková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Potravinové intolerancie a alergie
Summary:Teoretická časť charakterizuje typy potravinových alergií a intolerancií, aké sú ich dôvody vzniku a možnosti prevencie. Praktická časť, vo forme dotazníka, preukázala, že veľké percento obyvateľstva sa vedome zaujíma o svoje zdravie, ku ktorému prináleží aj istý životný štýl. Mnohí mali isté znalosti o potravinových intoleranciách a alergiách, a mnohí majú s nimi aj osobné skúsenosti. Tieto ochorenia sú jedným z hlavných zdravotných a sociálnych problémov detí aj dospelých ako u nás, tak aj v zahraničí.
Key words:intolerancia, alergia, zdravie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited