Oct 16, 2019   11:22 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Paula Šoucová
Identification number: 87048
University e-mail: xsoucova [at] stuba.sk
 
2940T12  Food, Hygiene, Cosmetics I-POHYKO
FCFT I-POHYKO den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 06

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Methods of Evaluation of Antioxidant Activity In Vitro
Written by (author): Bc. Paula Šoucová
Department: Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Silvia Martiniaková, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Burčová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metódy stanovenia antioxidačnej aktivity v in vitro systémoch
Summary:Téma voľných radikálov a s nimi súvisiacich antioxidantov je v súčasnosti veľmi diskutovanou. Antioxidanty pomáhajú neutralizovať voľné radikály ešte predtým, ako dôjde k poškodeniu buniek. Pri nedostatku antioxidantov dochádza k fenoménu nazývanému oxidačný stres, ktorému sa pripisuje vznik rôznych ochorení ako je Alzheimerova choroba a niektoré kardiovaskulárne ochorenia. Z toho vznikla potreba poznať antioxidačnú aktivitu rôznych zlúčenín a pochopiť mechanizmus ich pôsobenia ako antioxidanty. Antioxidačná aktivita a kapacita sa určuje pomocou metód in vitro alebo in vivo. Predložená bakalárska práca je zameraná na mechanické aspekty rozličných in vitro metód, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín podľa príslušných chemických reakcií medzi voľnými radikálmi a antioxidantom. Prvá metóda je založená na prenose vodíkových atómov (HAT) a druhá metóda na prenose elektrónov (ET). Z každej skupiny som spracovala 6 najlepšie prebádaných metód. Zo skupiny HAT sú to metódy DPPH, TRAP, ORAC, CB, TOSC, DMPD a zo skupiny ET – ABTS, TEAC, FRAP, CUPRAC, FC, ESR. Jednotlivé metódy obsahujú informácie o ich princípe, mechanizme, pracovnom postupe, spôsobe vyhodnotenia výsledkov a možných komplikáciách.
Key words:ET metódy, in vitro, HAT metódy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited