25. 1. 2020  17:44 Gejza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Natália Bútorová
Identifikační číslo: 87120
Univerzitní e-mail: xbutorova [at] stuba.sk
 
2354T02  chemické a potravinárske stroje a zariadenia I-CHPZ
SjF I-CHPZ pres [sem 1, roč 1]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
1. ročník / 1. semestr studia
Studijní skupina číslo: 8

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Stáže     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Ekonomické hodnotenie efektívnosti investičného projektu
Autor: Bc. Natália Bútorová
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: Ing. Mária Glatz, CSc.
Oponent:doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Ekonomické hodnotenie efektívnosti investičného projektu
Abstrakt:Predmetom bakalárej práce je ekonomické vyhodnotenie efektívnosti investičného projektu. V teoretickej časti sa zameriavame na základné a všeobecne platné definície súvisiace s investíciami a investičným rozhodovaním, plánovaním, či investičnými stratégiami využívanými pri plánovaní projektov. Samostatná časť je venovaná zdrojom financovania investičného projektu, ako aj jednotlivým fázam jeho životného cyklu. Pre splnenie cieľa bakalárskej práce je dôležitý prehľad najviac používaných metód hodnotenia efektívnosti investícií, možnosti ich výpočtov a podstata vyhodnotenia dosiahnutých výsledkov. Prínosom praktickej časti bude aj aktualizácia predpokladaných príjmov a výdavkov na prevádzku projektu, na základe odborne stanovených údajov manažmentom podniku. Výsledkom práce bude vyhodnotenie efektívnosti investície, na základe aktualizovaných vstupných údajov, a odporúčania pre jej zvýšenie, prípadne udržanie.
Klíčová slova:investičné rozhodovanie, investičné stratégie, životný cyklus projektu , investície, zdroje financovania, ukazovatele ekonomickej efektívnosti, metódy hodnotenia efektivnosti investícií

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně