23. 2. 2020  15:53 Roman, Romana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Natália Bútorová
Identifikačné číslo: 87120
Univerzitný e-mail: xbutorova [at] stuba.sk
 
2354T02  chemické a potravinárske stroje a zariadenia I-CHPZ
SjF I-CHPZ den [sem 2, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 2. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 8

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Stáže     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Ekonomické hodnotenie efektívnosti investičného projektu
Autor: Bc. Natália Bútorová
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: Ing. Mária Glatz, CSc.
Oponent:doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekonomické hodnotenie efektívnosti investičného projektu
Abstrakt:Predmetom bakalárej práce je ekonomické vyhodnotenie efektívnosti investičného projektu. V teoretickej časti sa zameriavame na základné a všeobecne platné definície súvisiace s investíciami a investičným rozhodovaním, plánovaním, či investičnými stratégiami využívanými pri plánovaní projektov. Samostatná časť je venovaná zdrojom financovania investičného projektu, ako aj jednotlivým fázam jeho životného cyklu. Pre splnenie cieľa bakalárskej práce je dôležitý prehľad najviac používaných metód hodnotenia efektívnosti investícií, možnosti ich výpočtov a podstata vyhodnotenia dosiahnutých výsledkov. Prínosom praktickej časti bude aj aktualizácia predpokladaných príjmov a výdavkov na prevádzku projektu, na základe odborne stanovených údajov manažmentom podniku. Výsledkom práce bude vyhodnotenie efektívnosti investície, na základe aktualizovaných vstupných údajov, a odporúčania pre jej zvýšenie, prípadne udržanie.
Kľúčové slová:investičné rozhodovanie, investičné stratégie, životný cyklus projektu , investície, zdroje financovania, ukazovatele ekonomickej efektívnosti, metódy hodnotenia efektivnosti investícií

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene