Oct 22, 2019   6:30 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Karolína Everlingová
Identification number: 87438
University e-mail: xeverlingova [at] stuba.sk
 
3901T05  Applied Mechanics and Mechatronics I-AMAM
FME I-AMAM den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 1

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:An autonomous irrigation system controlled by a microcontroller
Written by (author): Bc. Karolína Everlingová
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Marek Gašparík, PhD.
Opponent:Ing. Michal Dzurilla, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Autonómny zavlažovací systém riadený mikrokontrolérom
Summary:Táto práca sa zaoberá návrhom a zostrojením zavlažovacieho systému, zapojeniu daných komponentov do obvodov a popis k jednotlivým súčiastkam a senzorom. Cieľom práce je vytvoriť funkčný model autonómneho zavlažovacieho zariadenia pre interiérové rastliny. Dáta namerané senzormi sú posielané na cloud, kde sú spracované do grafov. Odtiaľ sa dajú ďalej využiť na vylepšovanie pototypu.
Key words:Elegoo, Arduino, IoT, cloud, internet, autonómny, elektrický obvod, senzor, zavlažovanie, snímač, mikrokontrolér, programovanie, WiFi, LED

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited