7. 6. 2020  6:07 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Peter Mokrý
Identifikační číslo: 87554
Univerzitní e-mail: xmokryp [at] stuba.sk
 
3901T05  aplikovaná mechanika a mechatronika I-AMAM
SjF I-AMAM pres [sem 2, roč 1]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
1. ročník / 2. semestr studia
Studijní skupina číslo: 1

Kontakty     
     
Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Núdzové brzdenie automobilu s ABS na nerovnej vozovke
Autor:
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Vladislav Pracný, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:Núdzové brzdenie automobilu s ABS na nerovnej vozovke
Abstrakt:
Cieľom mojej práce bola analýza a syntéza systému ABS a simulácia núdzového brzdenia vozidla s ABS na nerovnej vozovke. V prvej časti práce je vysvetlený regulačný princíp ABS od firmy Bosch a základné prvky regulačného obvodu. Konštrukcia protiblokovacieho systému ABS, ktorý je súčasťou takmer každého automobilu, je komplexný problém. V rámci mojej práce bol vytvorený zjednodušený model vozidla. Následne bol na základe zverejneného regulačného cyklu od firmy Bosch vytvorený zjednodušený model ABS, ktorý využíva ako regulačné veličiny hodnotu obvodového zrýchlenia kolesa a pomocnú veličinu sklz. Na základe tohto modelu bol vytvorený model v prostredí Matlab®/ Simulink®, pomocou ktorého bolo možné odsimulovať núdzové brzdenie vozidla pri rôznych prevádzkových podmienkach a tým sa čo najviac priblížiť skutočnému núdzovému brzdeniu vozidla s ABS.
Klíčová slova:
ABS, brzdný tlak, brzdný moment, obvodové zrýchlenie, sklz

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně