Sep 15, 2019   7:42 a.m. Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Samuel Klíma
Identification number: 87639
University e-mail: xklimas [at] stuba.sk
 
3901T05  Applied Mechanics and Mechatronics I-AMAM
FME I-AMAM den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 1

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Thermal impact on manufacturing accuracy of welding device
Written by (author): Bc. Samuel Klíma
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Opponent:Ing. Martin Garan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv tepelného zaťaženia na výrobnú presnosť zváracieho zariadenia
Summary:Úlohou tejto práce je skúmanie deformácie pracovnej hrany zváracieho nástroja. Následkom deformácie môže vzniknúť prípad, že stlačenie materiálu nebude po celej dĺžke zvaru konštantné a dôjde k odchýlkam od požadovanej hodnoty. Tieto odchýlky ovplyvňujú presnosť a kvalitu zvaru, čo ovplyvňuje celkovú výslednú kvalitu výroby. Treba vykonať analýzu, na základe ktorej sa zistí veľkosť odchýlok a určia sa miesta ich vzniku.
Key words:ANSYS mechanical APDL, statická analýza, termálna analýza, deformácia zváracieho nástroja

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited