18. 2. 2020  7:12 Jaromír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Petra Magulová
Identifikační číslo: 87785
Univerzitní e-mail: xmagulovap [at] stuba.sk
 
3629T02  vodné stavby a vodné hospodárstvo I-VSH
SvF I-VSH pres [sem 2, roč 1]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
1. ročník / 2. semestr studia

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza Gidry v parku kaštieľa v Cíferi a návrh opatrení
Autor: Bc. Petra Magulová
Pracoviště: Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Oponent:doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza Gidry v parku kaštieľa v Cíferi a návrh opatrení
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá analýzou toku Gidry v Cíferi a následným návrhom opatrení po posúdení koryta s jeho prietočnou kapacitou toku. Analyzovaný úsek toku preteká cez park kaštieľa na okraji obce, kde je na ľavom brehu realizovaná individuálna bytová zástavba a na pravom brehu je výstavba individuálnej bytovej zástavby plánovaná. Prvé kapitoly opisujú charakteristiku územia, geomorfologické, klimatické a hydrologické pomery územia. Pripojená je fotodokumentácia a mapa analyzovanej oblasti so súčasným stavom koryta a okolia toku. Projektová časť v ďalších kapitolách práce obsahuje posúdenie prietočnej kapacity toku s inundačným územím a návrhy na protipovodňové opatrenia s ich posúdením na vplyv na prietočnú kapacitu koryta. Záver práce poukazuje na doplňujúce protipovodňové opatrenia a dôležitosť ich realizácie.
Klíčová slova:protipovodňové opatrenia, Gidra, ochranné hrádze

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně